english nederlands

Gefeliciteerd!

Je hebt onze geheime browser-pagina ontdekt! Dit is de plek waar we je vertellen welke browser je het best kunt gebruiken om de lettertypes en de plaatjes te zien zoals de vormgever bedoeld had.

Wil je zeker weten dat je het juiste ziet, gebruik dan een browser die de webstandaarden (HTML, CSS, PNG) zoals vastgelegd door het W3C-consortium goed kent en ondersteunt. De meest recente versies van Firefox en Safari doen dat het best, hoewel ook bijvoorbeeld Opera een redelijke kandidaat is.

Als je Internet Explorer gebruikt, zorg dan in ieder geval dat je versie 7.0 of hoger hebt.

(Geeknote: deze site maakt gebruik van 8-bits alfa-transparantie in PNG-plaatjes, waar Internet Explorer notoir slecht in is. Bovendien gebruiken we de @font-face regel om speciale lettertypes te kunnen laten zien [Sorts Mill Goudy, Goudy Bookletter en Fontin], en ook daar biedt IE maar beperkte mogelijkheden. Bij een volgende site-update hopen we om die beperkingen heen te kunnen werken.)